Engcla IT

SERVER

SERVER

En företagsserver ansvarar för att affärssystemet fungerar och att företagets alla viktiga filer lagras säkert och lättåtkomligt.

Engcla AB arbetar uteslutande med kvalitetsservrar med extremt hög driftsäkerhet.

Vi tar fram en skräddarsydd lösning, helt anpassat efter ert företags behov.

Vi hjälper er med hela processen – från val av server till installation.