Engcla IT

IP TELEFONI

IP TELEFONI

En kostnadseffektiv och funktionell IP-baserad växeltjänst som kopplar samman flera kontor, distansarbetsplatser eller medarbetare som ofta befinner sig utanför kontoret. Naturligtvis går det att kombinera fasta och mobila enheter.

Växeltjänsten är anpassad för alla typer av företag.

  •  Bastjänster, t.ex vidarekoppling, nummerpresentation, direktval, röstbrevlådor mm
  • IVR knappval, t.ex tryck 1 för att prata med en säljare, tryck 2 för service osv.
  • ACD avancerade köfunktioner som kan lämna meddelande om plats i kö, väntetid mm.

Välkommen att kontakta oss för konsultation.

Softphone

Välj softphone som passar dig!
Fungerar även med Videosamtal..

MOBIL

Välj typ av mobiltelefon som passar dig!
Du får alla funktioner i växeln direkt i mobilen.

Mix

Använd både fasttelefon, softphone eller mobil, du kan ha samma anknytningsnummer och direktval på alla enheter.